Diada de la Rumba iCat

Petits Manolos
Membre de
Forcat Rumba Classic
[Grup / solista]

Aquesta històrica banda [p.38] adapta la seva actuació i els seus èxits famosos al públic infantils. Expliquen la històrica de la rumba i en mostren els patrons musicals de forma educativa i entretinguda.

Petits Manolos

FORCAT Sí

- Nom artístic: Petits Manolos

- Logotip: [no en tenen, adaptar Logo Manolos]

- Imatge: [imatge 073]

- Població de referència i any de debut: Barcelona, 2012 (1980)
- Descripció:

Aquesta històrica banda [p.38] adapta la seva actuació i els seus èxits famosos al públic infantils. Expliquen la històrica de la rumba i en mostren els patrons musicals de forma educativa i entretinguda.

Esta histórica banda [p.38] adapta su actuación y sus famosos hits al público infantil. Cuentan la historia de la rumba y muestran los patrones musicales rumberos de forma educativa y entretenida.

This legendary band [p.38] adapts his performance and popular hits to the children. They tell rumba history and show rumba musical patterns in an educative and entertaining way.

Ce groupe de lègende [p.38] adapte son spectacle et ses morceaux les plus connus au jeune public. Ils racontent l'histoire de la rumba et présentent les modèles musicaux du genre de manière éducative et ludique.

 

- Últim disc: Nainoná (Vale Music, 2004) [+imatge]
- Contacte i management: Promo Arts Music / Xavi Pascual / +34 972 67 60 11 / xavi@promoartsmusic.com

- Referències web:

www.losmanolos.cat

www.myspace.com/losmanolosrumba

www.facebook.com/LosMANOLOSoficial


Barcelona
Des de 2012 (1980)


http://www.losmanolos.cat
http://www.myspace.com/losmanolosrumba
http://www.facebook.com/LosMANOLOSoficial

 

 

Darrer treball:

Nainoná
Vale Music
2004

Management:
Promo Arts Music / Xavi Pascual
+34 972 67 60 11
xavi@promoartsmusic.com
Forcat Cala Rumba La Casa Musicale Rumba Club Sant Gaudenci YoChano Sons Catalan!Music Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura
Desenvolupament web: WEBfine